Certifications

iso9001
iso14001
icas
Delivery
security
warranty
roiginal
RoHS
UL
수백만 개의 전자 부품 재고 있음. 24 시간 이내에 가격 및 리드 타임 견적.

적외선, UV, 가시광 방출기

Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
Loading...
재설정
필터보기
필터 재설정
필터 적용
카테고리옵토 일렉트로닉스 / 적외선, UV, 가시광 방출기 / 적외선, UV, 가시광 방출기
기록 2,529
페이지 1/85
이미지
부품 번호
제조업체
설명
재고 있음
수량
시리즈
유형
전류-DC 순방향 (If) (최대)
방사 강도 (Ie) Min @ If
파장
전압-순방향 (Vf) (통상)
시야각
방향
작동 온도
장착 유형
패키지 / 케이스
IR17-21C/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
EMITTER IR 940NM 65MA 0805
15,156
-
Infrared (IR)
65mA
0.2mW/sr @ 20mA
940nm
1.2V
120°
Top View
-25°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
APT1608F3C
Kingbright
EMITTER IR 940NM 50MA 603
1,187,370
-
Infrared (IR)
50mA
1.2mW/sr @ 20mA
940nm
1.2V
150°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
HIR19-21C/L11/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
EMITTER IR 850NM 65MA 0603
6,958
-
Infrared (IR)
65mA
0.2mW/sr @ 20mA
850nm
1.45V
145°
Top View
-25°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
SFH 4243-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 70MA 3.20MM SMD
1,994,922
TOPLED
Infrared (IR)
70mA
4mW/sr @ 70mA
950nm
1.6V
120°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
2-PLCC
SFH 4253-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 70MA 3.20MM SMD
87,288
TOPLED
Infrared (IR)
70mA
6.3mW/sr @ 70mA
860nm
1.6V
120°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
3.20mm L x 2.80mm W x 1.90mm H
VSMB2948SL
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 940NM 100MA SMD
138,000
-
Infrared (IR)
100mA
20mW/sr @ 100mA
940nm
1.35V
50°
Side View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount, Right Angle
2-SMD, Gull Wing
VSMF3710-GS08
Vishay Semiconductor Opto Division
IRED 890NM PLCC2 10MW/SR 60DEG
25,067
-
Infrared (IR)
100mA
6mW/sr @ 100mA
890nm
1.4V
120°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-PLCC
SFH 4244-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 70MA SIDELED
57,143
SIDELED
Infrared (IR)
70mA
11mW/sr @ 70mA
950nm
1.5V
120°
Side View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount, Right Angle
2-SMD, J-Lead
SFH 4045N
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 70MA SMD
50,352
CHIPLED
Infrared (IR)
70mA
90mW/sr @ 70mA
950nm
1.6V
18°
Side View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount, Right Angle
2-SMD, No Lead
VSMB3940X01-GS08
Vishay Semiconductor Opto Division
IRED 940NM PLCC2 13MW/SR 60DEG
1,344
-
Infrared (IR)
100mA
7mW/sr @ 1000mA
940nm
1.35V
120°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, J-Lead
VSMY2850G
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 850NM 100MA SMD
579
-
Infrared (IR)
100mA
50mW/sr @ 100mA
850nm
1.65V
20°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Gull Wing
VSMY2850RG
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 850NM 100MA SMD
4,243
SurfLight™
Infrared (IR)
100mA
50mW/sr @ 100mA
850nm
1.65V
20°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Gull Wing
VSMY2940G
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 940NM 100MA 2SMD
243,612
-
Infrared (IR)
100mA
65mW/sr @ 100mA
940nm
1.55V
20°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Gull Wing
VSMB1940X01
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 940NM 100MA 0805
324,480
-
Infrared (IR)
100mA
3mW/sr @ 100mA
940nm
1.35V
120°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
SFH 4250-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA 4PLCC
1,071,162
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
20mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
120°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4240-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 100MA PLCC
73,998
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
18mW/sr @ 100mA
950nm
1.5V
120°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4451
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA SMD
97,488
MIDLED
Infrared (IR)
100mA
70mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
34°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, No Lead
SFH 4441
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 100MA SMD
27,618
MIDLED
Infrared (IR)
100mA
65mW/sr @ 100mA
950nm
1.5V
34°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, No Lead
VSMY2853SL
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 850NM 100MA SMD
2,031
SurfLight™
Infrared (IR)
100mA
20mW/sr @ 100mA
850nm
1.65V
56°
Side View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount, Right Angle
2-SMD, Gull Wing
SFH 4641-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 70MA MIDLED
387,612
MIDLED
Infrared (IR)
70mA
55mW/sr @ 70mA
950nm
1.6V
20°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, No Lead
VSMY3850-GS08
Vishay Semiconductor Opto Division
IRED 850NM PLCC2 17MW/SR 60DEG
1,399
SurfLight™
Infrared (IR)
100mA
12mW/sr @ 100mA
850nm
1.6V
120°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, J-Lead
SFH 4050-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA SMD
1,214,112
-
Infrared (IR)
100mA
4mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
140°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Flat Lead
TSMF1000
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 890NM 100MA 2SMD
169
-
Infrared (IR)
100mA
2.5mW/sr @ 20mA
890nm
1.3V
34°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Z-Bend
TSMF1020
Vishay Semiconductor Opto Division
EMITTER IR 890NM 100MA SMD
6,660
-
Infrared (IR)
100mA
2.5mW/sr @ 20mA
890nm
1.3V
34°
Top View
-40°C ~ 85°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, Gull Wing
SFH 4250S
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA PLCC
568,470
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
30mW/sr @ 100mA
860nm
3.1V
120°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4258-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA PLCC
838
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
110mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
30°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4248-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 950NM 100MA SMD
369,708
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
100mW/sr @ 100mA
950nm
1.5V
30°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4259-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA PLCC
1,182
Power TOPLED®
Infrared (IR)
100mA
55mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
50°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
4-PLCC
SFH 4650-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA SMD
588,654
MIDLED
Infrared (IR)
100mA
90mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
30°
Top View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, No Lead
SFH 4655-Z
OSRAM Opto Semiconductors Inc.
EMITTER IR 860NM 100MA SMD
289,410
-
Infrared (IR)
100mA
90mW/sr @ 100mA
860nm
1.5V
30°
Side View
-40°C ~ 100°C (TA)
Surface Mount
2-SMD, No Lead